Hướng Dẫn Trả Lời Phỏng Vấn Tiếng Pháp Song Ngữ

 

64,000

Hết hàng

Mô tả

Hướng Dẫn Trả Lời Phỏng Vấn Tiếng Pháp Song Ngữ

Để đáp ứng nhu cầu học tập, nghiên cứu của các học viên tiếng Pháp cũng như các ứng viên việc làm cần đến Pháp ngữ, cuốn sách Hướng dẫn trả lời phỏng vấn tiếng Pháp được biên soạn và ấn hành.

Cuốn sách Hướng Dẫn Trả Lời Phỏng Vấn Tiếng Pháp Song Ngữ này hướng dẫn bạn xác định chính xác chức vụ trong ngành nghề của mình, từ đó để bạn có cơ hội được phát triển và thành công. Các nội dung về: việc nộp đơn xin việc, cách viết một bản sơ yếu lý lịch, công việc, quyền hạn, trách nhiệm của vị giám đốc, người thư ký văn phòng, các trưởng ban… sẽ giúp bạn thẩm định khả năng của mình sẽ thích ứng với loại công việc, chức vụ nào. Tập sách này cũng sẽ hướng dẫn các bạn đầy đủ về cách giao tiếp ở các doanh nghiệp, soạn thảo thư từ, biên bản, cách nói chuyện qua điện thoại.

Hy vọng bạn sẽ tìm thấy trong tập sách Hướng Dẫn Trả Lời Phỏng Vấn Tiếng Pháp Song Ngữ này những điều cần thiết và hữu ích.

Theme Settings