Hướng dẫn thực tiễn giao tiếp bằng tiếng Pháp

 

38,000

Hết hàng

Mô tả

Hướng dẫn thực tiễn giao tiếp bằng tiếng Pháp

Sách bao gồm 3 phần:

Phần 1: Giới thiệu các hành vi giao tiếp trực tiếp.

Phần 2: Gồm 56 mẫu đối thoại thường dùng trong đời sống xã hội, nghề nghiệp hàng ngày.

Phần 3: Giới thiệu một số mẫu thư tín thông thường.

Theme Settings