Hướng dẫn học tiếng Pháp cho người mới bắt đầu

 

104,000

Hết hàng

Mô tả

Hướng dẫn học tiếng Pháp cho người mới bắt đầu

Quyển sách này sẽ giúp bạn học những điểm cơ bản của tiếng Pháp – nói, đọc và viết – càng nhanh và thấu đáo càng tốt. Được soạn thảo cho người có trình độ mới bắt đầu đến nâng cao.

Quyển sách này dạy ngữ pháp tiếng Pháp và văn nói tự nhiên, hàng ngày theo thứ tự logic để cho phép bạn phát triển và xây dựng các kỹ năng ngôn ngữ của bạn.

Cuốn sách gồm 02 phần:

Phần 1: Bài học tiếng Pháp cớ bản cho người mới bắt đầu

Phần 2: 10 bài học tiếng Pháp nâng cao

Theme Settings