Hướng dẫn giao tiếp tiếng Pháp

 

40,000

Hết hàng

Mô tả

Hướng dẫn giao tiếp tiếng Pháp

  • Giới thiệu

+ 100 hành vi giao tiếp

+ 57 mẫu tình huống đối thoại.

  • Mục Đích:

– Để hiểu được tiếng Pháp hiện đại.

– Để biết một ngôn ngữ được ứng dụng vào trong các ngữ cảnh của cuộc sống hàng ngày như thế nào.

– Để kiểm tra hoặc đào sâu các kiến thứcc cơ bản của bản thân.

  • Quyển Hướng Dẫn Giao Tiếp Tiếng Pháp giới thiệu:

– Cách sắp xếp các cấu trúc thường gặp trong tiếng Pháp;

– Cách ứng dụng các cấu trúc này váo trong các mẫu tình huống đối thoại;

– Các thông tin nghề nghiệp ở những vùng nói tiếng Pháp;

– Đĩa ghi âm các mẫu tình huống đối thoại.

Theme Settings