Hướng dẫn chia động từ tiếng Pháp

 

30,000

Hết hàng

Mô tả

Hướng dẫn chia động từ tiếng Pháp

Quyển Hướng dẫn chia động từ tiếng Pháp là sách tham khảo về 1 trong những khía cạnh quan trọng nhất của ngôn ngữ tiếng Pháp. Tất cả các thông tin căn bản về động từ tiếng Pháp như dạng động từ, cách chia theo 3 nhóm, cách dùng đặc biệt, cách viết các dạng bất quy tắc,… đều được trình bày trong sách. Sách được chia làm 3 phần.

Phần thứ nhất giải thích chi tiết cách chia động từ ở 3 nhóm, các phần cuối họp qui tắc ở tất cả các thì, cách thành lập thì hiện tại phân từ, quá khứ phân từ và thể sai khiến ở mỗi cách chia. Phần thứ 2 – phần chính của cuốn sách sắp xếp theo thứ tự A, B, C 112 động từ mẫu được chia đầy đủ.

Mỗi động từ mẫu được trình bày trên 2 trang, các điểm trọng tâm cần nhớ đều được in màu. Các cấu trúc thường gặp ở các mẫu động từ và các động từ có cách chia tương tự cũng được trình bày kèm theo phần chú giải nghĩa và đánh số ghi chú tham khảo. Phần thứ 3 là bảng chỉ mục liệt kê 2000 động từ thông dụng nhất, mỗi động từ đều có số tham chiếu đến động từ mẫu để bạn đọc tiện tham khảo ngữ nghĩa và cách chia.

Theme Settings