Học tiếng Đức cực đơn giản

 

45,000

Hết hàng

Mô tả

Học tiếng Đức cực đơn giản

Một số nội dung tiêu của Học tiếng Đức cực đơn giản

Bài 1: Đây là một bài hát

Bài 2: Hallo Taxi!

Bài 3: Khách sạn Sie bitte

Bài 4: Xin lỗi quý ngài là ai vậy?

Bài 5: Như thế rõ là bất lịch sự

Bài 6: Quý ngài làm nghề gì?

Bài 7: Bạn thật kỳ lạ

Bài 8: Bạn từ đâu tới

Bài 9: Cái đó bạn đã biết rồi mà!

Bài 10: Ở đây còn phòng trống không?

Bài 11: Lại thêm một căn phòng kiểu đó

Bài 12: Sinh viên hay gác cửa?

……………………………………………………………..

Bài 26: Tôi mời ngài

Đáp án………………………………………………….

 

Theme Settings