Giáo trình Ngữ pháp tiếng Pháp và cách sử dụng (Tập 2)

 

56,000

Hết hàng

Mô tả

Giáo trình Ngữ pháp tiếng Pháp và cách sử dụng (Tập 2)

Cuốn sách Giáo trình Ngữ pháp tiếng Pháp và cách sử dụng (Tập 2) là cuốn sách tập hợp đầy đủ tất cả các mục ngữ pháp và sách sử dụng một cách tổng quát nhất.

Giáo trình Ngữ pháp tiếng Pháp và cách sử dụng (Tập 2) bao gồm những phần sau:

  • Bài 9: Động từ và sự hợp với động tình từ.
  • Bài 10: Cách dùng các thì
  • Bài 11: Động từ cầu khiến, động từ tình thái, câu cảm thán và câu mệnh lệnh
  • Bài 12: Động từ nguyên mẫu
  • Bài 13: Giới từ

Theme Settings