Giáo trình ngữ pháp tiếng Pháp (trình độ sơ & trung cấp)

 

80,000

Hết hàng

Mô tả

Giáo trình ngữ pháp tiếng Pháp (trình độ sơ & trung cấp)

Giáo trình ngữ pháp tiếng Pháp (trình độ sơ & trung cấp) có nội dung tương ứng với lượng kiến thức dùng để thi Delf ở cấp độ A4.

Giáo trình có 15 chương được sắp xếp theo chức năng, khái niệm, nghĩa là chúng bao quát những khái niệm chính cần thiết để phân tích về cú pháp trong những điểm thực dụng và ngữ nghĩa.

Theme Settings