Francais Langue Etrangere (fle). L’approche Cuturelle Et Interculturelle

 

968,000

Hết hàng

Mô tả

Francais Langue Etrangere (fle). L’approche Cuturelle Et Interculturelle

Francais Langue Etrangere (fle). L’approche Cuturelle Et Interculturelle –Cuốn sách này cho thấy nhiều vấn đề xung quanh cách tiếp cận văn hóa và giao lưu văn hóa trong việc giảng dạy ngoại ngữ, đặc biệt là Pháp.

Francais langue etrangere (fle). L’approche cuturelle et interculturelle trình bày một số tiêu chí quan trọng phải được đưa vào để thực hiện các phương pháp tiếp cận nền văn hóa nước ngoài trong việc học ngoại ngữ. Nó cũng cung cấp những kiến thức văn hóa mà người học cần phải nắm khi học một ngôn ngữ bất kỳ nói chung và tiếng Pháp nói riêng.

Francais Langue Etrangere (fle). L’approche Cuturelle Et Interculturelle được biên soạn bởi Tiến sĩ  Florence Windmüller là một giảng viên ngôn ngữ học tại trường Đại học Georg-Simon-Ohm ở Nuremberg từ năm 1994. Nghiên cứu của ông tập trung vào việc giảng dạy cách tiếp cận văn hóa và giao lưu văn hóa cũng như phương pháp giảng dạy ngôn ngữ, văn hóa. Cuốn sách Francais langue etrangere (fle). L’approche cuturelle et interculturelle là một trong số những công trình nổi bật của ông.

Theme Settings