Français CP Cycle 2

 

340,000

Hết hàng

Mô tả

Français CP Cycle 2

Français CP Cycle 2 – Một tập sách vô dùng đầy đủ để đào tạo các kỹ năng của người học về những điểm chính của chương trình mới trong tiếng Pháp CP:

  • Các bài học cần thiết;
  • 250 bài tập tiến bộ;
  • Lời khuyên cho trẻ em và lời khuyên cho cha mẹ.
  • Sửa chữa trong một cuốn sách nhỏ có thể tháo rời.

Theme Settings