Français CM1 Cycle 3 : 9-10 ans

 

340,000

Hết hàng

Mô tả

Français CM1 Cycle 3  9-10 ans

Français CM1 Cycle 3  9-10 ans đây là một cuốn sổ tay rất đầy đủ để đào tạo về những điểm chính của chương trình mới trong tiếng Pháp CM1:

  • Những bài học cần biết;
  • 300 bài tập tiến bộ;
  • lời khuyên cho trẻ em và lời khuyên cho cha mẹ.
  • Sửa chữa trong một cuốn sách nhỏ có thể tháo rời.

 

Theme Settings