DELF A2 SCOLAIRE ET JUNIOR with 01 CD Audio

 

579,000

Hết hàng

Mô tả

DELF A2 SCOLAIRE ET JUNIOR with 01 CD Audio

Sản phẩm thích hợp sử dụng cho trẻ: từ 11 đến 14 tuổi

Cuốn sách DELF A2 SCOLAIRE ET JUNIOR with 01 CD Audio này là để chuẩn bị cho kỳ thi DELF A2 JUNIOR SCHOOL dành cho thanh thiếu niên từ 12 đến 19. Kỳ thi này do chính phủ Pháp thiết lập để kiểm tra trình độ tiếng Pháp thành thạo.

Toàn bộ cuốn sách bằng tiếng Anh, bao gồm hướng dẫn, nội dung và thậm chí là bản in nhỏ. Không có bản dịch tiếng Anh bất cứ nơi nào trong cuốn sách.

Xin lưu ý rằng cuốn sách này chỉ dành cho việc chuẩn bị bài kiểm tra. Bạn cũng có nhiều từ vựng và động từ.

Theme Settings