Defl Prim A1.1 (Kèm CD)

 

575,000

Hết hàng

Mô tả

Defl Prim A1.1 (Kèm CD)

Defl Prim A1.1 (Kèm CD) – Các sách hoàn chỉnh và dễ sử dụng, được thiết kế đặc biệt để chuẩn bị cho học viên cho bằng DELF, theo các điều kiện của kỳ thi.

Defl Prim A1.1 (Kèm CD) là một cuốn sách được thiết kế đặc biệt để chuẩn bị cho trẻ em từ 8 đến 12 tuổi để kiểm tra mức DELF A1.1, phiên bản chính, bởi các nhà thiết kế của cuộc kiểm tra chính thức của Bộ Giáo dục Quốc gia.

6 đơn vị với các mục theo chủ đề. Nhiều hoạt động khác nhau được xây dựng trên mô hình bài kiểm tra để: sửa đổi kỹ năng ngôn ngữ; phát triển kỹ năng giao tiếp; hiểu sâu hơn hoặc chiến lược sản xuất.

Theme Settings