Das ABC-Haus Arbeitsheft 1

 

360,000

Hết hàng

Mô tả

Das ABC-Haus Arbeitsheft 1

Sách dành riêng cho những ai đang bắt đầu làm quen với chữ viết và tiếng Đức.

Das ABC-Haus Arbeitsheft 1 có thể cung cấp tất cả các kiến thức của các sách giáo khoa tiểu học có chức năng miêu tả các mối quan hệ từ ngữ âm-chữ.

Das ABC-Haus Arbeitsheft 1 được bố trí rõ ràng trong 20 đơn vị giảng dạy, mỗi lần sẽ mất từ 6 đến 8 bài học. Quan niệm của Das ABC-Haus Arbeitsheft 1 là giúp các em học theo từng bước như sau:

  • Các mối quan hệ bằng âm vị trong tiếng Đức
  • Kỹ năng nghe, đọc, nói và viết cơ bản
  • Bài phát biểu cơ bản và cấu trúc

 

Theme Settings