Đàm thoại tiếng Pháp trong mọi tình huống (giá đã bao gồm CD)

 

45,000

Hết hàng

Mô tả

Đàm thoại tiếng Pháp trong mọi tình huống (giá đã bao gồm CD)

Cuốn sách Đàm thoại tiếng Pháp trong mọi tình huống được xuất bản năm 2013 và là cuốn sách rất bổ ích cho các bạn luyện giao tiếp tiếng Pháp. Cuốn sách nhằm đáp ứng các mục tiêu sau đây:

+ Các tình huống thực tế với ngữ cảnh hoàn toàn tự nhiên

+ Mỗi chương với 2 bài đàm thoại tập trung vào một số chức năng trong ngôn ngữ tiếng Pháp, và tình huống dùng ngôn ngữ thông tục.

+ từ vựng được chú thích các dùng, gồm cả nghĩa đen và thành ngữ tiếng Pháp

+ Bài tập với câu hỏi trong các tình huống thân mật, trang trọng….

Theme Settings