Compréhension Orale 2 – 2ème Édition

 

847,000

Hết hàng

Mô tả

Compréhension Orale 2 – 2ème Édition

Compréhension Orale 2 – 2ème Édition – Bộ sách này cho phép người học ở trình độ trung cấp nâng cao kỹ năng đọc hiểu bằng tiếng Pháp. Sách có thể được sử dụng trong lớp học hoặc trong tự học và cho phép chuẩn bị cho các bài kiểm tra nói của DELF B1.

Trong ấn bản sửa đổi và hoàn thiện này: Hơn 200 bài tập 5 bảng cân đối Câu trả lời và phiên âm Một đĩa CD âm thanh với 50 tài liệu âm thanh đại diện cho 70 phút ghi âm Hiểu sâu răng 2 tương ứng với mức B1 của CEFR, Khung tham chiếu chung Châu Âu.

Theme Settings