Communication Progressive Du Français – Niveau Débutant (Kèm CD)

 

931,000

Hết hàng

Mô tả

Communication Progressive Du Français – Niveau Débutant (Kèm CD)

Điều gì làm cho sự thành công của sản phẩm này:

Cách tổ chức sắp xếp kiến thức rõ ràng: bài học ở trang bên trái; bài tập và các hoạt động truyền thông trên trang bên phải

40 tờ trình bày các điểm nói chung được trình bày ở cấp A1 của Khuôn khổ Tham chiếu Châu Âu chung cho Ngôn ngữ

Tiến bộ học tập: nó đi theo tiến trình tự nhiên của các phương pháp của Pháp

Sử dụng linh hoạt: dành cho lớp học hoặc tự học

Chuẩn bị thích nghi với các chứng chỉ: đào tạo có hiệu quả để vượt qua các kỳ thi tốt hơn

Để khám phá trong ấn bản sửa đổi và mở rộng lần thứ hai này:

Một đĩa CD âm thanh với 69 tài liệu âm thanh

Một bài kiểm tra đánh giá với các câu trả lời

Minh họa giáo dục hiện tại và màu sắc

50 bài tập mới.

Theme Settings