Civilisation Progressive Du Francais Niveau Debutant 2 Édition

 

958,000

Hết hàng

Mô tả

Civilisation Progressive Du Francais Niveau Debutant 2 Édition

Civilisation Progressive Du Francais Niveau Debutant 2 Édition – Điều gì làm cho sự thành công của cuốn sách: Một tổ chức rõ ràng: những thực tế văn hóa trên trang bên trái; bài tập và các hoạt động truyền thông trên trang bên phải.

Sách dành cho lớp học hoặc người tự học. Chuẩn bị thích nghi với chứng nhận: đào tạo có hiệu quả để vượt qua kỳ thi tốt hơn. Có rất nhiều phần đánh giá: nhiều bài tập sửa đổi và đánh giá tiến độ học thường xuyên.

Civilisation Progressive Du Francais Niveau Debutant 2 Édition đi kèm một đĩa CD âm thanh với 12 văn bản âm thanh kèm theo các hoạt động giao tiếp. Cập nhật dữ liệu, hình ảnh, tài liệu ảnh … Một bài kiểm tra đánh giá đã được sửa chữa. Và … hơn 35 bài tập mới. Một cuốn sách nhỏ được chỉnh sửa được đề xuất riêng.

Theme Settings