Chia động từ tiếng Pháp – Phân tích ngữ pháp tiếng Pháp

 

49,000

Hết hàng

Mô tả

Chia động từ tiếng Pháp – Phân tích ngữ pháp tiếng Pháp

Cuốn sách tiếng Pháp này bao gồm:

Phần 1: Động từ tiếng Pháp

 • Xá tội, miễn tội
 • Tiếp đón, tiếp nhận
 • Mua
 • Thu được, thu hút
 • Chấp nhận, dung thứ
 • Giúp đỡ
 • Yêu
 • Đánh giá
 • Uống

Phần 2: Ngữ pháp và phép phân tích ngữ pháp tiếng Pháp

 • Chương 1: Sự hình thành tiếng Pháp
 • Chương 2: Danh từ
 • Chương 3: Những chức năng của danh từ
 • Chương 4: Tính từ phẩm chất
 • Chương 5: Mạo từ
 • Chương 6: Đại từ và tính từ

Theme Settings