Cách nói hình ảnh trong ngôn ngữ Pháp

 

45,000

Hết hàng

Mô tả

Cách nói hình ảnh trong ngôn ngữ Pháp

Từ thực tế của người học và Sử dụng ngoại ngữ, có khi biết hết nghĩa của từ trong một tổ hợp từ hoặc trong một câu mà không hiểu hết nội dung của nó. Cuốn Sách Cách nói hình ảnh trong ngôn ngữ pháp nhằm giúp người học và Sử dụng tiếng Pháp giải quyết vấn đề thực tế mà các từ diển thông thường chưa giải quyết được.

Cuốn Sách Cách nói hình ảnh trong ngôn ngữ Pháp được biên Soạn dưới dạng từ điển Song ngữ để người Sử dụng dễ tra cứu.

Theme Settings