Cách dùng giới từ tiếng Nga

 

26,000

Hết hàng

Mô tả

Cách dùng giới từ tiếng Nga

Cuốn sách Cách dùng giới từ tiếng Nga miêu tả ý nghĩa của từng giới từ khi kết hợp với danh từ và làm biến đổi cách của danh từ ấy, đây cũng là một trong những vấn đề khó khăn đối với người Việt mới bắt đầu học tiếng Nga.

Cuốn sách bao gồm hai phần:

  • Phần một: giải thích ngắn gọn một số khái niệm chung về giới từ tiếng Nga.
  • Phần hai: giới thiệu đầy đủ, tỉ mỉ và có hệ thống những giới từ thường dùng trong giao tiếp hàng ngày và trên sách
  • báo đại chúng.

Các ví dụ được đưa ra hết sức tỉ mỉ và có phần dịch tiếng Việt để bạn tiện tra cứu. Đây sẽ là tài liệu rất hữu ích cho các bạn đang học tiếng Nga có thêm tài liệu nhằm nâng cao, phát huy năng lực nắm bắt và vận dụng tiếng Nga của mình.

Theme Settings