Cách chia động từ tiếng Nga

 

200,000

Hết hàng

Mô tả

Cách chia động từ tiếng Nga

Sách tra cứu Cách chia động từ tiếng Nga được dùng cho những người đã có trình độ tiếng Nga nhất định cũng như cho các giáo viên tiếng Nga. Nó mang tính thực hành thuần túy.

 

Mục lục

  1. Thể động từ…
  2. Thời của động từ…
  3. Động từ cập vật và động từ bất cập vật…
  4. Hình thái chủ động và hình thái bị động…
  5. Động từ có tiểu từ…
  6. Động từ vô nhân xưng…
  7. Động từ nguyên thể…
  8. Nhóm động từ và cách cấu tạo hình thái động từ…
  9. Tính động từ…
  10. Trạng động từ…

BẢNG TỔNG KẾT…

TỪ ĐIỂN ĐỘNG TỪ…

Theme Settings