Bộ sách Kanji Look and Learn – Trọn bộ 6 cuốn

 

577,000 430,000

Mô tả

Bộ sách Kanji Look and Learn

Trọn Bộ sách Kanji Look and Learn bao gồm 6 quyển:

Kanji Look and Learn N5 và N4 – Sách Bài học – Nhật Việt

Kanji Look and Learn N5 và N4 – Sách Bài tập – Nhật Anh

Kanji Look and Learn N3 và N2 – Sách Bài học Tập 1 – Nhật Việt

Kanji Look and Learn N3 và N2 – Sách Bài học Tập 2 – Nhật Việt

Kanji Look and Learn N3 và N2 – Tập 2 Sách Bài tập – Nhật Việt

Kanji Look and Learn N2 và N1 – Nhật Việt

Theme Settings