Bled Vocabulaire Anglais

 

438,000

Hết hàng

Mô tả

Bled Vocabulaire Anglais

Bled Vocabulaire Anglais – Đây là cuốn sách từ vựng tiếng Anh cho người Pháp hoặc người biết tiếng Pháp.  Sách phù hợp với học sinh, sinh viên và những người biết  Pháp ngữ để nâng cao vốn từ vựng tiếng Anh của mình.

Sách Bled Vocabulaire Anglais bao gồm 15.000 từ được phân theo từng chủ đề khác nhau ở tất cả các lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội. Mỗi từ ở mỗi chủ đề khác nhau được trình bày chi tiết rõ ràng với với cách phát âm cũng như kèm theo nhiều ví dụ minh họa giúp người học có thể nắm vững được ngữ cảnh sử dụng của nó tránh được những sai lầm không đáng có để giúp người học sử dụng từ đúng hơn.

Hy vọng với cuốn Bled Vocabulaire Anglais sẽ giúp bạn củng cố và nâng cao hiệu quả vốn từ vựng tiếng Anh của mình từ đó vận dụng vào giao tiếp một cách tốt hơn để làm chủ ngôn ngữ này.

Theme Settings