Bài tập ngữ pháp tiếng Pháp trình độ trung cấp

 

88,000

Hết hàng

Mô tả

Bài tập ngữ pháp tiếng Pháp trình độ trung cấp

Nhằm giúp cho các học viên đang học tập tiếng Pháp ở trình độ trung cấp có tài liệu ôn tập và phát triển khả năng ngữ pháp của mình tác giả biên soạn Bài tập ngữ pháp tiếng Pháp trình độ trung cấp. Sách này không tuân theo tuần tự hệ thống ngữ pháp trong các sách tiếng Pháp truyền thống nó đưa ra một kết cấu chặt chẽ về một số điểm ngữ pháp.

Mỗi bài học trong Bài tập ngữ pháp tiếng Pháp trình độ trung cấp được trình bày thành hai phần: Lý thuyết và bài tập

  • Phần lý thuyết: giới thiệu các chủ điểm về ngữ pháp được giải thích rõ ràng, dễ hiểu, các vị dụ được lấy từ thực tế trong cuộc sống giúp học viên dễ dàng nắm bắt và vận dụng.
  • Phần bài tập: chọn lọc các bài tập với nhiều điểm ngữ pháp đa dạng được sắp xếp theo độ khó tăng dần giúp học viên ôn tập và tự kiểm tra trình độ của mình.

Phần cuối sách là đáp án của các bài tập có trong sách, giúp người học có thể tự kiểm tra lại kết quả và tiến trình học tập của mình.

Theme Settings