Adosphere 4 Livre De L Eleve (Kèm CD)

 

566,000

Hết hàng

Mô tả

Adosphere 4 Livre De L Eleve (Kèm CD)

Adosphere 4 Livre De L Eleve (Kèm CD) – Bao gồm phần cơ bản nhập môn, về các lĩnh vực được quan tâm nhất của thanh thiếu niên được khám phá với việc mở văn hóa trên thế giới Pháp và Pháp ngữ nhờ vào nhiều tài liệu xác thực

Tích hợp một chiều hướng văn học cho phép người học khám phá cách tác giả nói tiếng Pháp và phát triển các kỹ năng đọc và viết.

Giáo trình giúp người học tiếp cận phần nào nền văn hóa của nước Pháp.

Adosphere 4 Livre De L Eleve (Kèm CD) và những đặc tính tiêu biểu:

  • Một vũ trụ gần các thiếu niên: các chủ đề hiện tại được đề xuất bởi một mạng lưới các “thiếu niên thực sự” cho phép nhiều tài liệu
  • Bước hành động: mỗi bài học dẫn đến một nhiệm vụ phải làm khi tương tác
  • Tích hợp học tiếng Pháp vào chương trình học
  • Cung cấp kỹ thuật số kép: sách giáo khoa kỹ thuật số tương tác cho giáo viên và đĩa CD-ROM cho học sinh

Theme Settings