Adomania: Guide Pedagogique 1 (French Edition)

 

841,000

Hết hàng

Mô tả

Adomania Guide Pedagogique 1 (French Edition)

Các hướng dẫn giảng dạy của Adomania Guide Pedagogique 1 (French Edition) đi kèm với lời giảng của các giáo viên, từng bước giúp người học trong việc khám phá và khai thác các phương pháp, nhờ:

– Cách giới thiệu đầy đủ: phương pháp tiếp cận và mục tiêu sư phạm, phương pháp luận, lời khuyên để dạy cho người mới bắt đầu và tiền- thiếu niên;

– Việc khai thác chi tiết tất cả các hoạt động của cuốn sách, ngoài ra còn: tư vấn phương pháp luận, các hoạt động khuyến nông, hướng dẫn để trình bày trên diễn đàn, thiết lập các hoạt động, thông tin văn hoá và lớp học; sách hướng dẫn học tập và hoạt động của sinh viên;

– Chỉnh sửa và sao chụp bản photocopy để quản lý sự không đồng nhất;

– Các bài kiểm tra đánh giá.

Theme Settings