501 động từ tiếng Pháp

 

230,000

Hết hàng

Mô tả

501 động từ tiếng Pháp

Mục lục

  • Hiện tại phân từ và quá khứ phân từ trong tiếng Pháp
  • Nguồn gốc của các thì
  • Tóm tắt các thì và cách chi động từ tiếng Pháp
  • Cách thành lập của thì
  • Tóm tắt trình tự các thì động từ
  • Thay đổi đúng cách động từ
  • Định nghĩa của các thuật ngữ, ngữ pháp cơ bản
  • Các bài rèn luyện và kiểm tra về động từ với các câu
  • Đáp án cho bài kiểm tra về động từ

Theme Settings