501 động từ tiếng Pháp của Ngọc Hạnh

 

65,000

Hết hàng

Mô tả

501 động từ tiếng Pháp của Ngọc Hạnh

Cuốn sách 501 động từ tiếng Pháp của Ngọc Hạnh với lần tái bản mới này bổ xung thêm một số thành ngữ mới và ý nghĩa của nó ở cuối  mỗi trang để giúp bạn hiểu rõ hơn ý nghĩa và cách sử dụng  mỗi loại động từ.

501 động từ tiếng Pháp của Ngọc Hạnh và một số nội dung tiêu biểu:

 • Lời tựa
 • Những động từ khối hợp với trợ từ Avoir hoặc Être để thành lập các thì kép
 • Dạng hiện tại và quá khứ của phân từ tiếng Pháp
 • Quá khứ phân từ bất quy tắc
 • Một số điểm cần lưu ý về các động từ quan trọng
 • Bảng mô phỏng sự hình thành các thì của những từ liên kết với trợ từ Avoir và Être
 • Những động tư liên kết với Etre
 • Ví dụ mô phỏng các thì trong ngôn ngữ PHáp
 • 7 thì đơn
 • 7 thì kép
 • Tóm tắt các thì và theo Anh – Pháp

Theme Settings