4000 từ vựng thiết yếu để giao tiếp tiếng Pháp

 

70,000

Hết hàng

Mô tả

4000 từ vựng thiết yếu để giao tiếp tiếng Pháp

Bài 1: Giao tiếp với người khác

Bài 2: Người và các mối quan hệ

Bài 3: Cơ thể ngời, sức khỏe và y học

Bài 4: Sự giáo dục

Bài 5: Mua sắm

Bài 6: Một nơi để ở

Bài 7: Ở nơi làm việc

Bài 8: Thời gian rỗi

Bài 9: Đi đây đó

Bài 10: Xã hội và chính phủ

Theme Settings