350 bài tập trung cấp tiếng Pháp

 

46,000

Hết hàng

Mô tả

350 bài tập trung cấp tiếng Pháp

Giáo trình 350 bài tập trung cấp tiếng Pháp dành cho học viên khoa Văn Minh Pháp trường Đại Học Sorbonne và cho các bạn tự học nắm bắt và hiểu rõ hệ thống văn phạm tiếng Pháp.

Mỗi chương được trình bày hệ thông như sau: Vấn đề ngữ pháp được nghiên cứu thông qua các bài tập từ đơn giản đến phức tạp, kết tiếp là các bài tập mang tính tổng hợp nhằm giúp học viên thực nghiệm lại những hiểu biết của mình. Như chương tựa đề : ”  Mạo từ ” gồm: 1: Nghiên cứu các loại và cách dùng mạo từ. 2: Nghiên cứu những biến thái của mạo từ. 3: Sự loại bỏ mạo từ. 4: Bài tập ôn…

Theme Settings