350 bài tâp cao cấp tiếng Pháp

 

69,000

Hết hàng

Mô tả

350 bài tâp cao cấp tiếng Pháp

350 bài tâp cao cấp tiếng Pháp dành cho học viên khóa Văn minh Pháp Trường Đại học Sorbonne và cho các bạn tự học muốn nắm bắt, hiểu rõ về hệ thống văn phạm tiếng Pháp.

Cuốn sách 350 bài tâp cao cấp tiếng Pháp này chú trọng đến cấu trúc câu thông dụng. Mỗi chương được trình bày theo hệ thống như sau: vấn đề ngữ pháp được nghiên cứu thông qua các bài tập từ đơn giản đến phức tạp; kế tiếp là các bài tập mang tính tổng hợp nhằm giúp học viên thực nghiệm lại những hiểu biết của mình. Các chương về từ pháp được xếp trước các chương về cú pháp. Chương chót gồm những bài tập ôn, trộn lẫn những điểm phức tạp, khó học trong ngữ pháp. Học viên phải hội đủ khả năng nhận ra những khó khăn này và cố gắng giải đáp được chúng cho dù hoàn toàn không có sự hỗ trợ của các chỉ dẫn như trong các chương trước.

Tất cả các dạng diễn đạt lẫn cách sử dụng đều được trình bày lô-gích, tuần tự từng bước…

Mỗi chương sách được trình bày một cách hệ thống, nguyên tắc nhất định, ôn tập toàn bộ các dạng diễn đạt, cách sử dụng thông thường v.v… Và cuối cùng là nghiên cứu những trường hợp đặc biệt, kèm theo phần ôn tập dươí hình thức bài tập tổng hợp và các bản văn.

Theme Settings