30 tuyển chọn bài tập thực hành tăng cường ngữ pháp tiếng Pháp

 

75,000

Hết hàng

Mô tả

30 tuyển chọn bài tập thực hành tăng cường ngữ pháp tiếng Pháp

 • Mạo từ
 • Tính từ và đại từ chỉ định
 • Tính từ và đại từ sở hữu
 • Sự xác định và sự mô tả
 • Sự làm nổi bật
 • Đại từ và tính từ không xác định
 • Giới từ
 • Phó từ
 • Đại từ nhân xưng
 • Đại từ quan hệ
 • Câu hỏi nghi vấn
 • Câu phủ định
 • Sự tương hợp giữa động từ với chủ từ
 • Trợ động từ và sự tương hợp của phân từ quá khứ

Theme Settings