260 mẫu thư tín Pháp – Việt

 

71,000

Hết hàng

Mô tả

260 mẫu thư tín Pháp – Việt

Quyển sách 260 mẫu thư tín Pháp – Việt được trình bày dưới hình thức một tuyển tập sử dụng lại những bài trích sâu rộng của nhiều sách nổi tiếng, do các chuyên gia về thư tín, về xã giao của thế giới giao dịch biên soạn.

– Phải nói gì và viết gì trong mọi trường hợp của B.Desmarais

– Thư tín thương mại và giao dịch của L.Albert

– Làm thế nào viết thư tín bằng tiếng Anh có hiệu quả của T. Gorla và M.O. Sullivan.

Với 3 phần bổ sung cho nhau, quyển sách sẽ giới thiệu với các bạn:

-Làm thế nào để thành công trong cách viết thư riêng, trong mọi hoàn cảnh.

-Những quy tắc của thư tín thương mại và dịch vụ dành cho PME, PMI, những thương gia, thợ thủ công và cán bộ.

-Phạm vi quốc tế của giao tiếp với những quy tắc của thư tín Anh Pháp.

Tuyển tập này được minh họa bằng nhiều thí dụ sẽ chỉ cho bạn làm thế nào tìm được sự giản dị và sự chính xác, những phương pháp để giải quyết những khó khăn thông thường nhất của tiếng Pháp và tiếng Anh và để tránh những sự mập mờ khó hiểu.

Gần 350 thí dụ về các bức thư chuyên nghiệp sẽ được giới thiệu cùng các bạn với những lời bình chú thích để  cho các bạn có thể mô phỏng các mẫu thư đó với các tình huống tương tự.

Trong điều kiện đó, mục tiêu đầu tiên của quyển sách này là giúp bạn trở thành người giao tiếp sáng tạo và thành công.

Theme Settings