26 tuyển chọn bài thực hành tăng cường ngữ pháp tiếng Pháp

 

110,000

Hết hàng

Mô tả

26 tuyển chọn bài thực hành tăng cường ngữ pháp tiếng Pháp

Sách 26 tuyển chọn bài thực hành tăng cường ngữ pháp tiếng Pháp gồm 2 tập dành cho học viên có trình độ căn bản và nâng cao, sách bao gồm tất cả mọi chủ điểm ngữ pháp thiết yếu.

Mỗi chủ điểm có rất nhiều bài tập thực hành nhằm tăng cường kỹ năng ứng dụng ngữ pháp trong ngữ cảnh.

 

Theme Settings