250 bài tập nâng cao từ vựng tiếng Pháp

 

49,000

Hết hàng

Mô tả

250 bài tập nâng cao từ vựng tiếng Pháp

250 bài tập nâng cao từ vựng tiếng Pháp là tập tài liệu được bổ sung cho việc giảng dạy đồng thời giúp cho các bạn có khả năng tự học áp dụng giáo trình này. Sách gồm những đặc điểm sau: Thông qua việc tìm hiểu các ngữ cảnh dưới những hình thức: câu chuyện, đối thoại, tranh minh họa và thành ngữ hình tượng của “28 chủ đề”, các bạn sẽ sử.

Theme Settings