120 bài luận mẫu Pháp văn tập 1

 

30,000

Hết hàng

Mô tả

120 bài luận mẫu Pháp văn tập 1

Để đáp ứng phần nào yêu cầu của các bạn sinh viên, học sinh, tác giả cho xuất bản quyển 120 bài luận mẫu Pháp văn tập 1.

Sách gồm hai tập:

  • Tập 1: với 60 bài luận thuộc các thể loại Chân dung (portrait), Mô tả (description), Thuật sự (narration) và Thư tín (lettre).
  • Tập 2: với 60 bài luận thuộc các thể loại Nghị luận luân lý (dissertation morale) và Nghị luận văn chương( dissertation litteraire)

Với 120 bài luận mẫu tiêu biểu được diễn đạt bằng lối hành văn ngắn gọn, mạch lạc và súc tích, lại được chú giải cẩn thận, tỉ mỉ và dịch thật sát nghĩa, hy vọng cuốn sách này sẽ là một công cụ hữu ích giúp bạn học tập tiến bộ và vững tin khi bước vào phòng thi.

Theme Settings